Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

ŻNIWA

jajo czy kura

Odszedł kolorowy trubadur

PRAWDY NIE DA SIĘ ZABIĆ

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Ocena: 0

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

Wystąpienie przy pomniku Poetki, 23 maja 2020 r.

 

 Witam w Parku im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, w ten niezwykły czas pandemii, gdzie kameralnie, z zachowaniem wszelkich rygorów związanych z walką z koronawirusem,, ciechanowscy poeci  pragną pokłonić się swoimi wierszami poetce i patronce kultury Ciechanowa - z okazji 178. Urodzin Marii Konopnickiej.  

   Maria Konopnicka z Wasiłowskich była wybitną poetką, nowelistką, pisarką dla dzieci, tłumaczką, krytykiem literackim, publicystką, a także działaczką narodową. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie (w tym roku przypada 110. rocznica jej śmierci i proklamacji słynnej jej „Roty”).

   Z Ciechanowem Maria Konopnicka była związana poprzez swego syna Jana Konopnickiego (1868-1930), z zawodu młynarza, który od ordynacji Krasińskich dzierżawił w latach 1903-1914 młyn na rzece Łydyni w Ciechanowie. Tylko po Janie Poetka doczekała się wnuków, przyjeżdżała więc do nich na całe tygodnie, pisała im bajki, chodziła na spacery, bywała także właśnie tutaj, gdzie kiedyś były łąki i szuwary, gdzie zbierała z wnukami kaczeńce, niezapominajki, czy kwiaty kaliny.  Dziś w tym miejscu mamy Park im. Marii Konopnickiej, a w 1982 r. stanął pomnik Poetki dłuta warszawskiego artysty Henryka Wróblewskiego. 

   Kiedy Maria Konopnicka bywała w Ciechanowie współpracowała też z regionalnymi pozytywistami: lekarzem Franciszkiem Rajkowskim, hr. Adamem Krasińskim, czy Aleksandrem Świętochowskim osiadłym w pobliskiej Gołotczyźnie. Pomagałą też ubogim (roznosząc mąkę z młyna syna), dbała również o ożywienie kultury - w dużej mierze dzięki niej powstał w 1907 r. Oddział Towarzystwa Kultury Polskiej i otwarto pierwszy dom kultury – Dom Ludowy, na którego otwarcie Konopnicka napisała wiersz „Na otwarcie Dom Ludowego w Ciechanowie”.  W Ciechanowie, w domu Jana przy młynie, zmarł mąż Poetki Jan Jarosław Konopnicki, w jego pogrzebie uczestniczyła Maria.

   Potem jej ukochany syn Jan kontynuował na Ziemi Ciechanowskiej Jej pozytywistyczną misję. Był społecznikiem, działaczem gospodarczym, wspierał dążenia niepodległościowe Polaków podczas I wojny światowej. W roku 1905 r. nabył pobliski majątek Przedwojewo, gdzie gościł pisarzy, m.in. Henryka Sienkiewicza, czy Aleksandra Świętochowskiego.

   Dziś poeci - ze Związku Literatów na Mazowszu, i współpracujący ze Związkiem - dziękują Marii Konopnickiej wierszami, życzą spokoju po drugiej stronie światła i proszą o czuwanie nad kulturą w Ciechanowie. 

Teresa Kaczorowska

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu