Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

ŻNIWA

jajo czy kura

Odszedł kolorowy trubadur

PRAWDY NIE DA SIĘ ZABIĆ

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Jubileuszowa Jesień Poezji

   XXV Ciechanowska Jesień Poezji przebiegała pod znakiem koronowirusa. Jednak mimo rygorów pandemii zrealizowano bogaty program, i to w trzech miejscowościach: w Ciechanowie, Bieżuniu i Opinogórze. Dopisali poeci i pogoda, wręczono trzy ważne medale. Po raz pierwszy Jesień Poezji dofinansował minister kultury. – Niech poezja w tym ciężkim czasie daje nam nadzieję, a każde cierpienie przekuje w krzepiące tworzenie – skomentował swoją opinogórską nagrodę Kornel Wroński, jeden z laureatów, 19-letni student z Krakowa. 


   W bibliotekach, szkołach, czy muzeach wszyscy uczestnicy musieli składać oświadczenia, że są zdrowi, odkażać ręce, obowiązywały maski i dystans, a gdzieniegdzie mierzono temperaturę. Po dwóch dniach poeci żegnali się w lepszej formie, nasyceni poezją, inspirującymi spotkaniami, rozmowami, odkryciami kulturowymi północnego Mazowsza, co z pewnością zaowocuje w ich twórczości i poniesie daleko imię Ziemi Ciechanowskiej.


   XXV Ciechanowska Jesień Poezji trwała jak zwykle dwa dni (7-8 października 2020 r.). W jubileuszowej 25. edycji wzięło udział ok. 30 poetów i artystów, w tym blisko połowa spoza regionu. Z powodu koronawirusa nie zaproszono poetów z zagranicy, ale byli cudzoziemcy mieszkający w Polsce: Vladan Stamenkovic (Serb), Józef Pless (Niemiec), Romuald Mieczkowski (Litwin), Adam Lizakowski (Amerykanin). Z Warszawy przybyli: prof. Kazimierz Świegocki, dr Bohdan Urbankowski, Marta Berowska, Barbara Petrozolin-Skowrońska, Juliusz Erazm Bolek i Marlena Zynger; z Bydgoszczy - dr Dariusz Lebioda, z Pułtuska - dr Lidia Lachowska, z Mławy - Bożena i Cezary Sala. Organizatora tego poetyckiego festiwalu, czyli Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie (ZLM), reprezentowali: dr Teresa Kaczorowska (prezes), Dariusz Węcławski (wiceprezes), Wiktor Golubski (skarbnik), Krzysztof Martwicki (sekretarz), dr Piotr Kaszubowski i Barbara Sitek–Wyrembek. Z redakcji wydawanych od 1999 r. „CZL” były (poza red. nacz. Teresą Kaczorowską) - Alina Zielińska i Wanda Mierzejewska. Z kolei Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Ciechanowie reprezentowały Janina Janakakos (prezes) i Ewa Stangrodzka (sekretarz).


   Tradycyjnie Jesień Poezji zaczęła się spotkaniem organizacyjnym (po raz pierwszy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krzywej Hali w Ciechanowie) oraz spotkaniami autorskimi pisarzy w ciechanowskich szkołach. Równolegle warsztaty literackie dla młodych poprowadziła w MBP Marta Berowska.


   Jak co roku zapromowano nowy, już 22. numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” – w tym roku zatytułowany „Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego”. Wszyscy wybrali się więc po obiedzie śladami bohatera periodyku do Bieżunia (pow. żuromiński), gdzie ten poeta, tłumacz i pedagog urodził się i zmarł, a obecnie jego posiadłość z biblioteką stanowi część Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu /Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/. Tam jego postać przybliżył nie tylko „CZL” nr 22, ale też wystawa oraz prelekcja kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego „Stefan Gołębiowski, życie, pasje, twórczość”. Uczestnicy Jesieni poznali też ślady Gołębiowskiego w Bieżuniu i zapalili mu ogień pamięci na miejscowym cmentarzu. 


   Tego dnia odbyła się jeszcze Noc Poetów – w miejscu chyba najbardziej odpowiednim podczas pandemii koronowirusa – w hotelu Korona w Ciechanowie (gdzie goście zostali zakwaterowani). Prezentacji  wierszy przez poetów, przy świecach, towarzyszył tam ze swoją muzyką wirtuoz gitary Tomasz Kaszubowski. Świętowano też 40-lecie pracy twórczej dwóch poetów: Adama Lizakowskiego i Juliusza Erazma Bolka. Z kolei Marlena Zynger, poetka i redaktor naczelna kwartalnika literackiego ”Liry Dream” została uhonorowana „za ekspresję poetyckiej twórczości” Medalem im. Tadeusza Micińskiego (przez sekretarza Kapituły dr. Dariusza Lebiodę). – Jestem szczęśliwa, że odbieram ten medal podczas tak pięknej, i mimo pandemii, wspaniale zorganizowanej Jesieni Poezji – powiedziała. 


   Drugi dzień odbył się, jak co roku, w Opinogórze. Uczestnicy Jesieni odwiedzili groby Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzili Muzeum Romantyzmu, a w samo południe dr Teresa Kaczorowska poprowadziła w opinogórskiej, pięknej oranżerii XXII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem tym razem był Bohdan Urbankowski, znany poeta, dramatopisarz, dr nauk humanistycznych, filozof, działacz podziemia niepodległościowego, neoromantyk, piłsudczyk. Tematem rozmowy była niepodległość - Chciałabym, aby niepodległość, także w literaturze, stała się tematem wywodu znakomitego filozofa. Bo nie ma w Polsce lepszego specjalisty od tego słowa jak nasz dzisiejszy gość – powiedziała Teresa Kaczorowska, po przybliżeniu postaci Bohdana Urbankowskiego. Na zakończenie spotkania został on uhonorowany Medalem Zygmunta Krasińskiego przez strażników Kapituły Artystycznej: dr. Teresę Kaczorowską, prof. Kazimierza Świegockiego, dr. Dariusza T. Lebiodę i kustosza Muzeum Romantyzmu Romana Kochanowicza.


   Warto przypomnieć, że ten piękny i ważny Medal jest wręczany od ubiegłego roku. Został utworzony w 2019 r. - w 160. rocznicę śmierci trzeciego wieszcza - z inicjatywy polskich środowisk literackich. Na jego awersie przedstawiono sylwetkę Poety i napis: Medal Zygmunta Krasińskiego i daty życia 1812–1859, a na rewersie - pomnik nagrobny matki Poety z kościoła w Opinogórze oraz nazwy miast polskich i europejskich, w których przebywał i pisał swoje dzieła. Medal Zygmunta Krasińskiego ma charakter honorowy. Jest prawem chroniony emblematem wysokiej jakości osiągnięć artystycznych, naukowych i kulturowych w Polsce i świecie. Przyznawany jest przez Kapitułę Artystyczną, która składa się z trzech Strażników Medalu oraz kolejnych jego Laureatów. Strażnicy, czyli pierwszy skład Kapituły, stanowią zaproponowani przez związki twórcze i polskie środowiska literackie trzy osoby: dr Teresa Kaczorowska (poetka i eseistka z Ciechanowa – przewodnicząca Kapituły), prof. dr hab. Kazimierz Świegocki (poeta i eseista z Warszaw) i dr. Dariusz T. Lebioda (poeta i eseista z Bydgoszczy). Strażnicy Medalu (uhonorowani wcześniej Medalem depozytowym w randze pełnego wyróżnienia) przyznali pierwsze dwa Medale Zygmunta Krasińskiego w 2019 r.: prof. Zbigniewowi Sudolskiemu oraz kustoszowi Muzeum Romantyzmu Romanowi Kochanowiczowi. Zgodnie z Regulaminem poszerzyli oni grono Kapituły. Kolejni laureaci Medalu – polscy i zagraniczni twórcy, badacze i artyści za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promowanie w innych krajach świata – będą honorowani Medalem w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na następnych Jesieniach Poezji. 


   W Opinogórze dr Piotr Kaszubowski został odznaczony odznaką państwową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, na wniosek prezesa ZLM. Rozstrzygnięto też I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa. Na ten pierwszy konkurs,  skierowany do młodzieży w wieku 16-21 lat, zorganizowany przez Związek Literatów na Mazowszu, wpłynęło 51 zestawów poezji, ale ze względów formalnych w konkursie uczestniczyło 47 zestawów. Zestawy wierszy oceniało jury w składzie: dr Dariusz Lebioda  (przewodniczący) – Bydgoszcz, Kazimierz Brakoniecki – Olsztyn, Dariusz Węcławski  - Ciechanów. Laureatami nagród (pięknych wydawnictw) zostali: I nagrody – Maciej Bujanowicz, lat 21, Radom; II nagrody – Tomasz Kotłowski, lat 19, Bełżyce; III nagrody – Dominik Liszkiewicz, lat 16, Piła; a trzech równorzędnych wyróżnień: Ewa Weremko, lat 20, Dokudów Drugi; Joanna Szczepańska, 17 lat, Kraków i Aleksandra Sadkowska, lat 21, Żuromin. Natomiast nagrody specjalne otrzymali: za wiersz o Ciechanowie, pt. „Ciechanów” - Kamila Szmigiel z Działoszyna, lat 21 (500 zł), a za wiersz o Zygmuncie Krasińskim i Opinogórze pt. „Spowiedź Pankracego” - Kornel Wroński, 19 lat, z Krakowa  (500 zł). 


   Jurorzy - gratulując zarówno nagrodzonym, jak uczestnikom oraz organizatorom konkursu - dodali, że idea tego nowego konkursu była trafiona, stąd już w pierwszej edycji wzięła udział tak duża liczba młodych poetów w wieku 16-21 lat, i to z terenu całej Polski. Poziom nadesłanych wierszy był również wysoki – wpłynęło sporo ciekawych utworów, zarówno od strony formy, zastosowanych środków poetyckich, jak też treści. Wiele z nich było inspirowanych postacią i twórczością Zygmunta Krasińskiego, Opinogórą oraz Ciechanowem, co znaczy, że odgrywa on dużą rolę w przypomnieniu i krzewieniu twórczości trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego oraz jego rodzinnej ziemi romantycznej.


   Ponieważ na rozstrzygnięcie konkursu przybyło do Opinogóry zaledwie dwoje laureatów (Kornel Wroński z Krakowa i Aleksandra Sadkowska z Żuromina), wiersze większości przeczytali – znakomicie! – dyrektorzy i kilkoro pracowników Muzeum Romantyzmu. – Niech poezja w tym ciężkim czasie daje nam nadzieję, a każde cierpienie przekuje  w krzepiące tworzenie – skomentował swoją opinogórską nagrodę Kornel Wroński, 19-letni student z Krakowa.


   Zwieńczeniem jubileuszowej XXV Ciechanowskiej Jesieni Poezji był piękny koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu pianistki dr Ireny Ulku oraz poety Józefa Plessa.


   - Dziękuję za spotkanie w mojej ukochanej Opinogórze! Byliśmy na tej Jesieni Poezji wszyscy młodzi, przyjaźni, ten i ów skorzystał i trochę zmądrzał. Dziękuję, że byłem w normalnym świecie, pośród serdecznych ludzi i wielu dobrych poetów – podsumował ten festiwal Bohdan Urbankowski.


   Warto dodać, że organizatorem XXV Jesieni Poezji był Związek Literatów na Mazowszu, współorganizatorami dwa muzea: Romantyzmu w Opinogórze i Małego Miasta w Bieżuniu oraz  Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. A dofinansowało ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Ciechanów.


(zlm)
2020-10-25 11:37:57 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu