Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

ŻNIWA

jajo czy kura

Odszedł kolorowy trubadur

PRAWDY NIE DA SIĘ ZABIĆ

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Tadeusz Witkowski

T.Witkowski(ur. 4 lutego 1946 w Rutkach-Begnach koło Ciechanowa) – historyk literatury, publicysta, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej.

W 1966 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Przasnyszu, gdzie mieszkał do 1983. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (1971). Represjonowany przez władze komunistyczne za udział w protestach przeciwko projektowi wprowadzenia do konstytucji zapisu o sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Działacz Solidarności, w czasie stanu wojennego internowany w Iławie. Redaktor i współautor Peryferyjnego Almanachu Literackiego "Wyrób własny" (Przasnysz 1983). W 1983 wyemigrował do USA.

W 1989 na Uniwersytecie Stanu Michigan w Ann Arbor uzyskał stopień doktora w dziedzinie slawistyki. Jest wykładowcą języka polskiego i literatury polskiej w Saint Mary's College w Orchard Lake w Michigan, a od 1996 redaktorem naczelnym wydawanego przez College rocznika Periphery – Journal of Polish Affairs. Współpracuje z kwartalnikiem Nowa Okolica Poetów i Głosem A. Macierewicza.

17 maja 2006 opublikował w Życiu Warszawy artykuł, w którym ogłosił opierając się na dokumentach SB, przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, że w latach 1960-1984 ks. Michał Czajkowski prawdopodobnie jako tajny współpracownik "Jankowski" współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, donosząc m.in. na arcybiskupa wrocławskiego Bolesława Kominka, księdza Jerzego Popiełuszkę, Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego. Ks. Czajkowski przyznał się do tej współpracy, a redakcja miesięcznika "Więź" wkrótce opublikowała specjalny numer potwierdzający i dokumentujący ten fakt.

W listopadzie 2006 ujawnił związki z SB Zygmunta Solorza - prezesa i założyciela Polsatu.

8 stycznia 2007 tygodnik Wprost zamieścił jego artykuł o kontaktach z SB biskupa Jerzego Dąbrowskiego.

W październiku 2007 Witkowski został zatrudniony przez Antoniego Macierewicza w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Zaproponował projekt stworzenia biograficznego słownika służb specjalnych PRL – bazy danych, którą można by wykorzystać do celów analitycznych oraz szkoleniowych. Projekt został wysoko oceniony przez szefostwo służby. Odtajniona część materiałów miała się znaleźć w wydawnictwie opracowanym we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Gdy w listopadzie 2007 zmieniło się kierownictwo SKW, Grzegorz Reszka, wkrótce po objęciu funkcji wezwał do siebie Witkowskiego i oświadczył, że projekt dowodzi nieznajomości spraw operacyjnych, w związku z czym SKW rozwiązuje z Witkowskim umowę o pracę. Oznaczało to w praktyce storpedowanie projektu ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami.

Poza normowanym czasem, nieodpłatnie, Tadeusz Witkowski pracował też w Komisji Weryfikacyjnej WSI.

W 2004 otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza.

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu