Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

ŻNIWA

jajo czy kura

Odszedł kolorowy trubadur

PRAWDY NIE DA SIĘ ZABIĆ

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki

Andzrej Rola-Stężyckiur. 1.01.1945. Absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Warszawie. Publicysta, dziennikarz, historyk, regionalista i genealog. Były pracownik resortów: obrony narodowej, leśnictwa i kultury. Od roki 1995 dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu. Od dnia 1 stycznia 2010 emeryt. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Petersburgu.
 
Prace literackie podjął w roku 1974 publikując w prasie – najczęściej lokalnej: „ Tygodnik Radomski”, „Radomir”, „Gościniec”, „Gazeta Grójecka”, „Życie Żyrardowa”, „Odcienie”, „Okolica”, itp. – regionalne eseje historyczne, zaś w prasie ogólnopolskiej: „Pro Memoria”, „Pro Fide Rege et Lege”, „Narrator”, „Kolekcjoner Włocławski” i polonijnej w USA: „Pomost” - szkice z zakresu badania dziejów rodzin i artykuły historyczne.
 
W kwartalniku historycznym „Pro Memoria” – przez niespełna dwa lata pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego. Działalność publicystyczną nadal kontynuuje, publikując w „Okolicy” – Gazecie Południowego Mazowsza, której jest stałym współpracownikiem – cykliczne artykuły historyczne.
 
Ogółem, opublikował ponad 260 obszernych artykułów tematycznych z zakresu historii, dziejów regionu, heraldyki i genealogii.
 
W roku 1992 wydał swoją pierwszą publikację zwartą pt: „Grójeckim traktem. Sprawy i ludzie”, będącą zbiorem 50 esejów traktujących o dziejach  Południowego Mazowsza , ze szczególnym  uwzględnieniem terytorium zawartego w historycznych granicach powiatu  grójeckiego.

Kolejne publikacje: „Opowieści Grójeckie” – stanowiące kontynuację tematyczną poprzedniej książki” i „Bąbel w kałamarzu” – zbiór autobiograficznych opowiadań wspomnieniowych – ukazały się drukiem w roku 2002.
 
W roku 2007 wydał mój pierwszy album fotograficzno - opisowy pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” – stanowiący katalog zabytkowych obiektów budownictwa rezydencjonalnego w regionie. Rok później – 2008 – opublikował kolejny album z cyklu – pt. „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem” – będący katalogiem obiektów budownictwa sakralnego.
 
W roku 2009 wydał II wydanie - zmienione – „Grójeckiego traktu”, zaś  2010 – trzeci tom regionalnej trylogii pt. „Grójeckie opłotki”  i „Słowo o Bolesławskim” – będącym szkicem biograficznym grójeckiego artysty malarza – Zbigniewa Bolesławskiego, oraz  kolejny album pt: „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” – stanowiący kompendium wiedzy o obiektach regionalnego budownictwa rezydencjonalnego, w tym obiektach zabytkowych.
    
Rok 2012 zainicjował kolejnym zbiorem historycznych esejów regionalnych pt: „Mój Grójec”, oraz albumem fotograficznym pt: „Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej”., natomiast rok 2013 Autor zamknął książką pt: „Różanna. Wieś w ginie Odrzywół” – będącą monografią  wsi w powiecie przysuskim.

Rok 2014 był równie  twórczym, bowiem opublikowane zostały kolejne prace: „Ciekawy Grójec” – książka  będąca kontynuacją uprzednio wydanych zbiorów esejów historycznych  dotyczących Mazowsza Południowego, oraz I tom  „Szlachty gniazdowej w Grójeckiem”,  pierwszy z planowanych ośmiu tomów herbarza traktującego o 310 gniazdowych rodach szlacheckich wywodzących się z Grójeckiego.

Niemniej  owocny był rok 2015, w którym ukazały się kolejne książki: „Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza”- będąca monografią niegdyś nadpilickiego miasta w gminie Odrzywół w powiecie przysuskim, oraz „Kacałowe siedlisko” -  omawiająca dzieje zabytkowej  architektury drewnianej Podlasia.

W roku 2016 opublikował już dwie kolejne książki: „Grójec i nie tylko” – kolejną, piątą już część regionalnych esejów historycznych z  cyklu „Grójecczana”, oraz „Przekręty historii” – traktująca o  mitach i przekłamaniach w historii Polski.

   Obecnie prowadzi prace nad kilkoma publikacjami regionalnymi:  „Odrzywół. Gród Dobrogosta” -  monografia wsi gminnej w powiecie przysuskim , trzecią częścią tzw. „Trylogii odrzywolskiej”, po „Różannie…” i „Łęgonicach Małych…”, „Grójeckim słownikiem biograficznym” – obejmujących 220 postaci, oraz albumami: „Nekropolie. Cmentarze i kaplice w Grójekiem”, oraz „Budownictwo industrialne w Grójeckiem”.
Równolegle powstają książki bardzo osobiste: wspomnieniowa „Heca w tornistrze” ,  genealogiczna „Stężyccy. Dzieje rodu w zarysie”, oraz kolejna publikacja genealogiczna pt: „Herbarz łochowski”.

Jest także autorem artykułów publikowanych w pokłosiu konferencji naukowych – organizowanych przez Muzeum Szlachty w Ciechanowie,   „Zeszytach  regionalnych” – w Zambrowie  i  antologii   twórczości Grupy Poetyckiej IWA  w Łochowie.

Odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, w tym medalami: „Zasłużony dla powiatu grójeckiego” – 2010, za długoletnią i skuteczną pracę na rzecz społeczeństwa, upowszechnianie kultury i krzewienie tradycji turystyczno – krajoznawczych regionu i „Pro Masovia” – 2015, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

publikacje2
 

 

 

 

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu