Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

ŻNIWA

jajo czy kura

Odszedł kolorowy trubadur

PRAWDY NIE DA SIĘ ZABIĆ

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Piotr Marcin Kaszubowski - Członek Zarządu

P.M.Kaszubowski(ur. 16 lipca 1969 w Warszawie), historyk, etnograf, regionalista, publicysta, poeta.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (matura 1988) oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej - dyplom 1997). Od 2000 r. kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (od 2006 r.), sekretarz kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego (od 2005 r.), członek Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza (od 2008 r.), wiceprezes Oddziału Północno-mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2009 r.), członek zarządu Oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2009), członek-założyciel Związku Literatów na Mazowszu (2009) oraz Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego (2009), członek Klubu Literackiego Przaśnik, sekretarz Klubu Gazety Polskiej w Przasnyszu.

Współorganizator życia literackiego w rejonie Przasnysza, sesji popularno-naukowych, wystaw historycznych, Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000). Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, periodykach naukowych i literackich oraz pracach zbiorowych. W latach 1995-1996 redaktor naczelny miesięcznika samorządowego Ziemia Przasnyska.

 

Publikacje zwarte
Pisane nocą (wiersze), Przasnysz 2005, ISBN 83-921131-6-0;
Historia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego á Paulo w Przasnyszu (1907-2007), Przasnysz 2007;
Potężny w duchu i potężny w ciele. Opowieść o Stanisławie Chełchowskim, Przasnysz 2007, ISBN 978-83-923536-0-7;
Przasnyskie portrety. Część druga (z A. Borkowskim), Ciechanów-Przasnysz 2008, ISBN 978-83-894084-3-3;
Edmund Majkowski. Rzeźba (katalog wystawy), Przasnysz 2008, ISBN 978-83-919248-6-0;
 Almanachy poetyckie 

Na receptę. Almanach przasnyskich poetów, Przasnysz 2003, s. 43-48, ISBN 83-919248-0-7;
Zbliżenia. Almanach poetycki mławsko-przasnyski, Przasnysz 2007, s. 23-26, ISBN 83-922105-2-2;
Rozmowa pokoleń. Ciechanowski Almanach Poezji, Ciechanów 2007, s. 42-45, ISBN 978-83-925373-8-0;
 

Artykuły
Śladami patrona, [w:] Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 147-154, ISBN 83-913873-1-3;
Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917-1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 19-36, ISBN 83-913873-4-8;
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzealnictwo regionalne u progu XX wieku, Materiały z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, Ostrołęka-Myszyniec 27-28 sierpnia 2005 roku, Ostrołęka 2005, s. 61-64, ISBN 83-912454-9-7;
Portret przasnyszan (recenzja), [w:] Chrześcijański Horacy z Mazowsza, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie", nr 7, Ciechanów 2005, s. 133-135, ISBN 83-89408-13-9;
Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego (recenzja), [w:] Tropami Henryka Sienkiewicza, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie". nr 8, Ciechanów 2006, s. 178-180, ISBN 978-83-89408-21-1;
Przasnysz i Rostkowo w dobie milenijnej konfrontacji, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom X, wydanie jubileuszowe, Mława 2006, s. 177-197, ISBN 83-907174-47;
Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX w., [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, "Ciechanowskie Studia Muzealne", Tom V, Ciechanów 2007, s. 231-238, ISBN 978-83-924854-1-4;
Stanisław Chełchowski z Chojnowa – ziemianin, naukowiec, obywatel, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, "Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziedzictwo Kulturowe", Warszawa 2007, s. 141-161, ISBN 978-83-7244-876-7
Stanisław Chełchowski - szkic do portretu, "Studia Mazowieckie", rok III/IV, nr 2, Pułtusk-Ciechanów 2007, s. 103-118;
Kazimierz Chełchowski - szkic do portretu, [w:] Żeromski na salonach, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie", nr 9, Ciechanów 2007, s. 72-78, ISBN 978-83-89408-28-0;
Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980-1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XI, Mława 2007, s. 143-155, ISBN 93-9072-47;
Odwilż październikowa i narastanie konfliktu, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XII, Mława 2008, s. 111-122, ISBN 83-9073-48;
Kazimierz Chełchowski - lekarz i społecznik, "Studia Mazowieckie", rok IV/X, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2008, s. 163-167.
Tradycje życia zakonnego w Przasnyszu, [w:] Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny). Materiały z sesji naukowej "Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 r.", Ostrołęka 2008, s. 146-157, ISBN 978-83-86122-91-2.
Przasnysz w roku utworzenia polskiej fundacji pasjonistów, "Słowo Krzyża". Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, t. 2, Warszawa 2008, s. 34-40, ISSN 1897-7618.
Biografie zaklęte w kamieniu, [w:] Znaj. Ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalnik artystyczno-naukowy, nr 2/2009, s. 165-167.

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu