Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XVI Mazowiecki Konkurs Literacki

Koło Miłośników Sztuki TARAS 


ogłasza


XVI Mazowiecki Konkurs Literacki 


pod hasłem: 


Twierdzą nam będzie każdy próg…


Współorganizatorzy: 


  - Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich, 


  - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 


  - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, 


  - Muzeum Historyczne w Przasnyszu, 


  - Miejski Dom Kultury im. St. Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu. 


Cele konkursu: 


  1. Włączenie się w obchody Roku Marii Konopnickiej,


  2. Kształtowanie postaw patriotycznych i zwiększenie wrażliwości na tragizm  i okrucieństwo wojny.


  3. Wymiana doświadczeń literackich twórców lokalnych z przedstawicielami środowisk twórczych z innych regionów w Kraju.


  4. Promocja miasta poprzez sztukę. 


  5. Integracja przedstawicieli kilku instytucji i organizacji z terenu Mazowsza poprzez wspólne działania kulturotwórcze. 


Regulamin: 


Konkurs ma zasięg  międzynarodowy. Mogą w nim wziąć udział dorośli autorzy piszący w języku polskim z Kraju i zagranicy. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech wierszy – kategoria A, lub jednego tekstu prozatorskiego – Kategoria B - o objętości do 3 stron formatu A 4. Utwory winny  zawierać treści inspirowane choćby jedną z trzech przesłanek: 


  - patriotyzm rozumiany jako troska i odpowiedzialność  za losy Ojczyzny,


  - tragizm i okrucieństwo wojny w kontekście wydarzeń na Ukrainie,


  - twórczość i postać Marii Konopnickiej.


Utwory opatrzone pisemnym godłem zapisane w programie Word i pdf (rozmiar czcionki 12) należy przesłać najpóźniej do dnia 10. czerwca 2022r. do godz. 22.00 pocztą elektroniczną na adres e- mail: b.parzuchowska@gmail.com W dodatkowym pliku podpisanym godłem należy przesłać informacje o autorze, tj. nazwisko i imię, adres do korespondencji  i nr telefonu.  Prace oceni powołane przez organizatora Jury.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2022r. 


O wynikach konkursu i dokładnym terminie finału zostaną powiadomieni tylko laureaci. 


Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu : Bożenna Beata Parzuchowska pod nr tel. 500 313 240. 


 


 


 

2022-05-12 21:10:54 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu