Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Podsumowanie Roku 2022 w Związku Literatów na Mazowszu

   Trudny to był, nie tylko w kraju, 2022 rok. Rok napaści Rosji na Ukrainę i wybuch  wojny 24 lutego 2022 r., kiedy Polska stała się nagle krajem frontowym, przyjęła miliony uchodźców wojennych i niesie walczącym bohatersko Ukraińcom ogromną pomoc humanitarną, militarną, polityczną. Był to też trudny rok pod względem społeczno-gospodarczym  - wysokiej inflacji, ze skutkami nie tylko trwającej wojny, ale i dwuletniej pandemii koronawirusa. Natomiast w literaturze nie działo się najgorzej…


   Pisarze skupieni w Związku Literatów na Mazowszu w Ciechanowie (ZLM) wydali 10 autorskich książek, w tym dwie otrzymały specjalne granty Prezydenta Ciechanowa: sztuka sceniczna w 3 aktach Teresy Kaczorowskiej pt. Maria Konopnicka. Czarodziejka osobliwa (wydana specjalnie w Roku Marii Konopnickiej) oraz Dariusza Węcławskiego - Ciechanów Ukrainie. Obydwie pozycje zostały wydane przez nasze nowe wydawnictwo - Oficynę ZLM, co też można zaliczyć do sukcesów. Sztuka została już wystawiona przez dwie szkoły: byłe Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (obecnie SP nr 6) oraz III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku. Z koli premiera książki Ciechanów Ukrainie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie była dużym wydarzeniem nad Łydynią (wzięli w niej udział merowie miasta partnerskiego miasta Chmielnicki z Ukrainy, prezydent Ciechanowa, ukraińscy uchodźcy; książka jest już wznawiana a wkrótce zostanie przetłumaczona na j. ukraiński). 


   Ponadto ukazało się też nasze, wydawane przez ZLM, pismo redagowane przez Teresę Kaczorowską nieprzerwanie od 24 lat - „Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 24 Czesław Słoński (1890-1949) – poeta, nauczyciel, publicysta.    


   W 2022 r. odbyły się wszystkie nasze cykliczne imprezy (XXII ciechanowska edycja Światowego Dnia Poezji, XVII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, XXXIII Wiosna Literatury z Gołotczyźnie, XXVII Ciechanowska Jesień Poezji), współorganizowaliśmy też aż 5 konkursów literackich  (Złote Pióro, „O Laur Sarbiewskiego” „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Zygmunta z Opinogóry”, Konkurs im. A Borkowskiego). Nasi członkowie odbywali spotkania autorskie, uczestniczyli w konferencjach naukowych i w licznych imprezach kulturalnych, prowadzili różne spotkania, bywali jurorami w konkursach,  zbierali nagrody i odznaczenia. Można więc zaliczyć ten rok do udanych. W mieniu literatów dziękuję naszym mecenasom: szczególnie dwóm samorządom: wojewódzkiemu oraz miasta Ciechanowa, a także licznym instytucjom kultury, na czele z Muzeami: Romantyzmu w Opinogórze i Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.


   Przyszły rok 2023, poza realizacją i tak bogatego jak co roku programu, będzie rokiem dwóch Srebrnych Jubileuszy: 25-lecia ZLM i 25-lecia wydawania naszego periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Musimy już zbierać pomysły i siły, aby je pięknie uczcić…


   Życzę aby Rok 2023 przyniósł wszystkim członkom i przyjaciołom ZLM wszelkie spełnienia, aby światło ze stajenki Betlejemskiej niosło łaski oraz pokój na przyjście Pana i przez cały rok. Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku!


 szopka


***


I jeszcze kilka ważnych informacji dla członków ZLM:


 Do 15 stycznia 2023 r. proszę o nadsyłanie swoich książek na konkurs „Złote Pióro 2022”. Z moich informacji wynika, że ukazało się 10 książek naszych autorów (jeśli więcej, proszę o informacje) i są to:


   1. Anna Wanda Ludwiczak, Wierne zegary 


   2. Teresa Kaczorowska, Maria Konopnicka. Czarodziejka osobliwa (sztuka sceniczna w 3 aktach), Oficyna ZLM, Ciechanów 2022


   3. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Odrzywół i okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2022. ISBN 978 – 83 – 959321 – 4 – 4.


   4. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Duchy Nieznamierowic. Mały słownik biograficzny. Wola Mrokowska 2022. ISBN 978-83-959321-6-8


   5. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Stężycy herbu Rola. Dzieje rodziny w zarysie. Linia grójecka i sobienio-jeziorska. Wola Mrokowska 2022. ISBN 978 – 83 – 934857 -5 -1


   6. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Odrzywolskie Who is Who. Mały słownik biograficzny. Wola Mrokowska 2022 ISBN 978-83-959321-7-5 


   7. Andrzej Chodacki, Szkice ponarskich tragedii – Golgota, Stowarzyszenie Rodzina Ponarska w Gdańsku, Gdańsk 2022


   8. Ks. Jan Jóźwiak, Dariusz Węcławski, Ćwierćwiecze Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 1966-2021, Oficyna ZLM, Ciechanów 2022  


   9. Dariusz Węcławski, Ciechanów Ukrainie, Oficyna ZLM, Ciechanów 2022  


   10. Barbara Sitek-Wyrembek, Impresje wileńskie, Ciechanów 2022


***


   W 2023 r., z okazji 25-lecia, ukaże się jubileuszowy „Ciechanowski Zeszyt Literacki” nr 25 pt. Srebrny jubileusz - 25 lat. Jako redaktor tego periodyku pragnę, aby zaprezentowali w nim swoją twórczość wszyscy żyjący członkowie ZLM. Do końca marca 2023 r. proszę więc o nadsyłanie na mój adres: tereza@ciechanow.pl lub kaczorowskatereza@gmail.com 3 swoich wierszy lub 1 tekstu prozą (opowiadania, eseju) wraz z krótkim biogramem według wzoru: imię i nazwisko, data urodzenia (można pominąć), dokonania literackie (liczba książek, nagrody), miejsce zamieszkania.  


   Przypominam też o stałym nadsyłaniu, też na mój adres, bieżących informacji do Kroniki „CZL” o swoich dokonaniach literackich.


Z pozdrowieniami, Teresa Kaczorowska

2022-12-19 19:04:51 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu