Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Ambasador kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce

Requiem dla Odkupiciela część I

Requiem dla Odkupiciela, VII

Zosia nasza kochana

Requiem dla Odkupiciela IV

Requiem dla Odkupiciela III

ADAM POMORSKI – TŁUMACZ DOSKONAŁY

Requiem dla Odkupiciela II

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


MEDAL ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

   Z inicjatywy polskich środowisk literackich, w 160. rocznicę śmierci trzeciego wieszcza, został utworzony Medal Zygmunta Krasińskiego. Po raz pierwszy zostanie wręczony podczas XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji, 10 października 2019 roku, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.


   Zygmunt Krasiński (1812-1859) - wielki polski poety romantyczny, autor powieści, dzieł filozoficznych i ogromnego zestawu listów - należał do pokolenia, które zaznało goryczy klęski i radości chwilowych zwycięstw. Był przedstawicielem tych pisarzy religijnych i kulturowych, którzy próbowali stworzyć w swoich dziełach czytelny system historiozoficzny. Tworząc kolejne dzieła odzwierciedlał w nich tragizm człowieka XIX wieku, uwikłanego w wojny i tragedie narodowe, ale też wskazywał drogę rozwoju. Wierzył, że Polska znalazła się w obrębie paradygmatu kosmogonicznego. Niósł w sercu przekonanie, że to, co wydarzyło się u początku dziejów wszechświata, wraca stale w historii globowej narodów i zapowiada odrodzenie w nowych strukturach. Nawet największe wojny tłumaczył walką elementów w kosmosie i czekał na cud rozświetlenia nowych czasów, nowych ludzi, nowego Słońca i nowego istnienia. Wielu twórców następnych epok próbowało zbliżyć się do wzorców z twórczości Krasińskiego, wielu też swoją twórczością podążało śladem jego wielkości i oryginalności.
   Medal Zygmunta Krasińskiego ma charakter honorowy. Jest prawem chronionym emblematem wysokiej jakości osiągnięć artystycznych, naukowych i kulturowych w Polsce i świecie. Przyznawany będzie przez Kapitułę, którą stanowić będą znani poeci i eseiści oraz kolejni laureaci Medalu – polskim i zagranicznym twórcom, badaczom i artystom, za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promowanie w innych krajach świata. Na jego awersie przedstawiono sylwetkę Poety i napis: Medal Zygmunta Krasińskiego i daty życia 1812–1859, a na rewersie - pomnik nagrobny matki Poety z kościoła w Opinogórze oraz nazwy miast polskich i europejskich, w których przebywał i pisał swoje dzieła.


   Poza wręczeniem Medalu Zygmunta Krasińskiego, w programie XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji (9-10 października 2019), są spotkania z literatami we wszystkich szkołach Ciechanowa, a także w Gołotczyźnie i w Gumowie, warsztaty literackie, promocję nowego, już 21. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” i wyjazd śladami Wiktora Gomulickiego do Pułtuska, Noc Poetów, koncerty, XXI Spotkanie z Literaturą w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, rozstrzygnięcie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Opina” Udział weźmie kilkudziesięciu ludzi pióra z regionu, Polski i 5 innych państw. Festiwal poprowadzi dr Teresa Kaczorowska, którą ustanowiono przewodniczącą Kapituły Medalu Zygmunta Krasińskiego. Więcej na: www,zlmaz.pl i www.pckisz.pl.


medal


 REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO


 


 


 


 


 

2019-10-13 16:16:23 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu