Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

OJCZYZNA ZNALEZIONA PO LATACH

Ambasador kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce

Requiem dla Odkupiciela część I

Requiem dla Odkupiciela, VII

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXII CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI

XXII CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j ą 
4-5 października 2017 r.


 
PROGRAM:
 
4 X. 2017 (środa) – Ciechanów – Kraszewo - Ojrzeń - Ciechanów
 
10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-12.30 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znany poeta Adam Lizakowski
12.30-13.30 - obiad  /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w Ciechanowie/
13.30-15.00 - Wyjazd śladami poety, publicysty, tłumacza, pamiętnikarza, wydawcy, działacza patriotycznego i ziemianina Brunona Dionizego hr. Kicińskiego (1797-1844) (zwiedzanie wsi, kościoła, złożenie kwiatów na jego grobie)
15.00-16.30 - promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich" nr 19 „Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca"
18.00-19.00 - otwarcie wystawy fotograficznej o Czesławie Miłoszu autorstwa Adama Lizakowskiego / Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
19.00-20.00 - kolacja
20.00-24.00 - Noc Poetów /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert Łukasza Jędrysa (w ramach cyklu „Piosenka z tekstem" Wojtka Gęsickiego)
 
5. X. 2017 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra
 
  9.00-10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XIX Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – z Krzysztofem Masłoniem z Warszawy, prowadzi dr Teresa Kaczorowska.
14.00-15.00 - uroczyste rozstrzygnięcie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina" przez jurorów w składzie: prof. Krzysztof Szatrawski (Olsztyn), Stanisław Srokowski (Wrocław), Stanisław Kęsik (Ciechanów) - koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz Anny Chmielińskiej z Ciechanowa /studentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, z klasy fortepianu prof. Edwarda Wolanina/ i uroczyste zakończenie XXII Ciechanowskiej Jesieni Poezji  
15.00  - obiad / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /
 
 
Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 
Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Ciechanowie
- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
- Parafia w Kraszewie
- Agencja Artystyczna „Trema"
 
   „Ciechanowskie Zeszyty Literackie" mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 19 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu). W 2017 r. będzie nosić tytuł „Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca". Bruno Kiciński (ur. 7 października 1797 r. w Lachowicach, zm. 23 marca 1844 r.  w Ojrzeniu) – właśc. Bruno Dionizy hr. Kiciński z Kicina h. Rogala, krypt. i pseud.: B. hr. K., Lajbuś – hrabia, dziennikarz, publicysta, redaktor, wydawca, poeta i tłumacz. Współtwórca polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim. Twórca pierwszego koncernu prasowego. Uczestnik powstania listopadowego.
   Był synem Piusa, byłego kasztelana połanieckiego i Franciszki z Cieciszowskich. Kształcił się w Theresianum w Wiedniu (1804-1809) oraz w kolegium pijarów na warszawskim Żoliborzu (1809-1814). Mieszkał u swego krewnego, Joachima Lelewela. Podczas pobytu we Lwowie (1814-1815), wraz z grupą współpracowników (Brykczyński, Chotomski, Dmochowski, Godebski, Lisiecki, Morawski) prowadził działalność wydawniczą. Był inicjatorem powstania „Pamiętnika Lwowskiego", który zaczął wychodzić w 1816 r. W swojej pracy zastosował nowoczesne możliwości kolportażu, płacił honoraria publicystom, stosował reklamę. W roku akademickim 1815/1816 podjął studia w warszawskiej Szkole Prawa i Administracji. Wkrótce potem (prawdopodobnie w 1816 r.) otrzymał stanowisko sekretarza Komisji Trzech Dworów do uregulowania stosunków handlu i żeglugi.
   W 1819 r. nabył część dóbr Grochów pod Warszawą. W 1821 r. założył „Kurier Warszawski", który w tym samym roku sprzedał, wraz ze swoją drukarnią. Cenzura przeszkodziła hr. Kicińskiemu w realizacji dalszej pracy wydawniczej. Rozpoczął polityczną działalność konspiracyjną, był członkiem Towarzystwa Patriotycznego, wziął czynny udział w powstaniu listopadowym.
   W 1824 r. nabył majątek w Ojrzeniu i rozkochał się w otaczającym tę podciechanowską wieś pięknym nadwkrzańskim krajobrazie. Związał się z działaczami prawicowymi, współpracował z pismem „Polak sumienny", pisał patriotyczne wiersze. Parał się także przekładami (głównie dzieł greckich i epoki romantyzmu), stworzył w Ojrzeniu duży księgozbiór. Zajął się też działalnością gospodarczą, m.in. zbudował młyn nad Wkrą, drogi: Ciechanów-Płońsk i Ciechanów-Przasnysz, most w Płońsku, zorganizował kilka folwarków. Dużo polował w okolicznych lasach. Spoczywa w Kraszewie, przy miejscowym kościele.


 


 


 


 

2017-09-12 21:40:49 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu